Sykkelstativ Tohøyd og Enhøyd

Haniss Tohøyd®

Vi presiserer at våre stativer Haniss Tohøyd kan bygges i kombinasjon med Haniss Enhøyd og er solide og faste (ingen nedtrekkbar hjulbane i øverste etasje), og det er derfor ingen bevegelige slitedeler i stativet. Nettopp derfor har stativene lav innkjøpspris, meget lang levetid og minimale vedlikeholdsutgifter. Av andre bærekrafts- og miljøfordeler kan nevnes at stativene produseres i Norge (kortreist), det benyttes ingen emballasje (deler pakkes løst i bil), består av nær 100 % stål (resirkulerbart), og vår produsent Johansen & Co. Produksjon AS er Miljøfyrtårnsertifisert. Vi benytter kun egne faste ansatte (norske) ved våre leveringer.

Stativer med nedtrekkbar hjulbane er ofte dyre i innkjøp og drift (bevegelige slitedeler), mer arealkrevende (krever himlingshøyde på min. 2 700 mm). I tillegg er tilbakemelding vi har fått fra brukere at det knapt er noe enklere å sette sykkel i skinne og skyve/løfte den opp, enn å skyve/løfte sykkelen opp i Haniss Tohøyd (fast stativ). Vi anbefaler derfor heller en arealeffektiv løsning med en kombinasjon av Haniss En- og Tohøyd. Vi kan også tilby ladebrakett montert i forkant på stativene i nederste niva for innmontering av stikkontakt for lading av elsykler.

For meget effektiv plassutnyttelse og god økonomi.
For beregning av stativlengde: Kun 40 cm pr. 2 sykkelplasser (oppe og nede) – i moduler à 4 plasser (80 cm) og à 6 plasser (120 cm), som settes sammen til det antall plasser man trenger i et stativ. Fri himlingshøyde der Tohøyd® plasseres bør være min. 230 cm.
Tohøyd® med parkering i to etasjer, er unikt og nytt i Norge, og gir optimal og ryddig utnyttelse av sykkelparkeringen. Tenk også på økonomigevinst ved å begrense bruk av areal!

Haniss Tohøyd® benyttes ofte sammen med Enhøyd og veggstativet Singel. Ved bruk av Tohøyd® får man maksimal utnyttelse av knappe arealer, og i parkeringsanlegg kan man begrense hvor mange biloppstillingsplasser man må sette av til sykkelparkeringen.
Vi opplever at mange kunder etterbestiller da systemet er modulbasert og kan bygges ut.

Haniss Enhøyd

– For ensidig rett parkering (…se også Tohøyd® lenger opp). Også et glimrende stativ for el-sykler og spesielt høye sykler. For beregning av stativlengde: Kun 40 cm pr. sykkelplass, i moduler à 2 plasser (80 cm) og à 3 plasser (120 cm), som settes sammen til det antall plasser man trenger i et stativ. Velg mellom 40, 60, eller 80 cm mellom hver sykkel. Enhøyd leveres ofte sammen med Tohøyd®, og gir markedets mest plasseffektive og dermed økonomiske løsning. Få, om noen andre stativer i markedet, gir så god og stødig parkering av sykkelen.
Haniss Enhøyd er svært enkelt i bruk (også for eldre mennesker), og gir flere låsemuligheter for bruker. Enhøyd benyttes ofte i innendørs parkeringsanlegg, kjellere og sykkelboder, hvor det er lavt under tak eller rør og luftekanaler under! Laveste høyde over stativet er ca. 1,50 meter. Ellers er de samme kriterier og kvalitet som til Tohøyd® Ved å disponere en bilparkeringsplass (bredde 2,60 m) til sykkelparkering med Enhøyd, kan det gis plass til 9 sykkelplasser. Med Tohøyd®
Sykkelstativ Haniss Tohøyd
Haniss Tohøyd
Sykkelstativ Haniss Enhøyd
Haniss Enhøyd